Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Pracownicy katedry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

tel.: 42 631 22 14
fax.: 42 631 24 88

pokój 110; budynek A22 (1M)
Konsultacje
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski

tel.: 42 631 24 23
pokój 107; budynek A22 (1M)
Konsultacje
Prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

tel.: 42 631 22 23

pokój 115; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ

tel.: 42 631 22 21

pokój 117; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr hab. inż. Mieczysław Jaroniek

tel.: 42 631 22 19

pokój 105; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr inż. Łukasz Borkowski

tel.: 42 631 22 22

pokój 113; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr inż. Leszek Czechowski

tel.: 42 631 22 15

pokój 118; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr inż. Jan Grudziecki

tel.: 42 631 24 33

pokój 114; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr inż. Jacek Jankowski

tel.: 42 631 22 15

pokój 118; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr inż. Anna Karmazyn

tel.: 42 631 23 33

pokój 106; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr inż. Jacek Świniarski

tel.: 42 631 22 16

pokój 108; budynek A22 (1M)
Konsultacje
dr inż. Mariusz Urbaniak

tel.: 42 631 22 22

pokój 113; budynek A22 (1M)
Konsultacje

Doktoranci

mgr inż. Adrian Gliszczyński

tel.

pokój 216 budynek A22
Konsultacje

Pracownicy administracyjno-techniczni

Anna Kuźniarek

tel.: 42 631 22 14
fax.: 42 631 24 88

pokój 110; budynek A22 (1M)
mgr inż. Wiesław Błażejewski

tel.: 42 631 22 20

pokój 114; budynek A22 (1M)
mgr inż. Jan Mikulski

tel.: 42 631 22 20

pokój 114; budynek A22 (1M)

Współpracujemy z