Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Oferta

Szanowni Państwo,
W dobie rosnących potrzeb na coraz bardziej precyzyjne metody obliczeń konstrukcji i urządzeń, prowadzące zarówno do oszczędności materiałowych jak i istotnej poprawy bezpieczeństwa konstrukcji, pragniemy zapoznać Państwa z naszymi możliwościami obliczeniowymi i pomiarowymi. Są one oparte na wielu latach doświadczeń naukowych i inżynierskich w obliczeniach wytrzymałościowych metodami analitycznymi i numerycznymi, zwłaszcza metodą elementów skończonych. Lista naszych owocnych kontaktów z przemysłem jest długa i chcielibyśmy, aby nadal się wydłużała. Doświadczona kadra naukowa ma bazę laboratoryjną w procesie notyfikacji oraz własne i komercyjne programy obliczeniowe (licencjonowane). W załączeniu podaję reprezentatywną listę zagadnień inżynierskich, w których się specjalizujemy.
W przypadku potrzeb konsultacyjnych lub obliczeniowych reagujemy niezwłocznie i skutecznie, dlatego też warto skorzystać z naszego potencjału naukowego.

Możliwości badawcze
 • Obliczenia wytrzymałościowe:
  • zbiorników magazynowych i ciśnieniowych,
  • rurociągów energetycznych,
  • części maszyn roboczych,
  • konstrukcji cienkościennych,
 • Obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji przestrzennych,
 • Obliczenia stateczności i nośności granicznej,
 • Obliczenia zmęczeniowe,
 • Obliczenia sejsmiczne konstrukcji pracujących w strefach zagrożonych,
 • Pomiary tensometryczne statyczne i dynamiczne stanu naprężenia w istniejących konstrukcjach,
 • Wytrzymałościowe badania laboratoryjne (twardość, udarność, próby rozciągania, ściskania i zginania),
 • Pomiary ultradźwiękowe grubości elementów konstrukcji,
 • Modelowe badania elastooptyczne,
 • Badanie zmęczeniowe wysokoczęstościowe.
Szkolenia
 • Szkolenia w praktycznym zastosowaniu metody elementów skończonych w obliczeniach konstrukcji,
 • Szkolenia w zakresie pomiarów tensometrycznych.
Sprzęt badawczy i pomiarowy
 • Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 4485

  klasy 1 o zakresie 2-200kN; rok produkcji 1996; Maszyna mechaniczna. Sterowanie: komputer, konsola możliwości badań próbek płaskich 0-20mm, okrągłych 6-20mm; zmodernizowana przez firmę Zwick – nowe oprogramowanie sterujące, automatyczny ekstensometr „Makro” ze zmienną bazą pomiarową do wyznaczenia wydłużenia bezpośrednio na próbce (długość początkowa próbki od 10 [mm] do 100 [mm]) z rozdzielczością 0,12 [mm] oraz ekstensometr video „VideoXten” do pomiaru przewężenia w zakresie do 40 [mm] z rozdzielczością 0,25 [mm].
 • System optyczny ARAMIS

  skaner wykorzystującego trójwymiarową (3D) cyfrową korelację obrazu do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń wszystkich punktów konstrukcji.
 • Mostek Tensometryczny UGR60 f-my Hottinger

  klasy 0.1 o zakresie pomiarowym 40000mm/m; rok produkcji 1993; Pomiar: tensometryczny, potencjometryczny, indukcyjny, wzmacniacz DC, AC;
 • Mostek Tensometryczny UPM100 f-my Hottinger

  klasy 0.1 o zakresie pomiarowym 40000mm/m; rok produkcji 1997; Pomiar: tensometryczny, potencjometryczny, indukcyjny, wzmacniacz DC, AC;
 • Mostek Tensometryczny Spider8 f-my Hottinger

  klasy 0.1 o zakresie pomiarowym 500mV/V; rok produkcji 1999; Pomiar: tensometryczny, potencjometryczny, indukcyjny, wzmacniacz DC, AC;
 • Mostek Tensometryczny TRAVELLER f-my ESA Mestechnik

  klasy 0.1 o zakresie pomiarowym 500mV/V; rok produkcji 200; Pomiar: tensometryczny, potencjometryczny, indukcyjny, wzmacnienie 1-2000 częstotliwość DC - 20kHz;
 • Maszyna wytrzymałościowa Mannheim

  klasy 1 o zakresie 30-350kN; rok produkcji 1942; Maszyna hydrauliczna;
 • Maszyna wytrzymałościowa ZD20 f-my VEB WPM Lipsk

  klasy 1 o zakresie 4-200kN; rok produkcji 1969; Maszyna hydrauliczna;
 • Maszyna wytrzymałościowa VEB Rauenstein FPZ 10/1

  klasy 1 o zakresie 40-10000N; rok produkcji 1985; Maszyna mechaniczna;
 • Twardościomierz Vickers-Brinnel HPO250 f-my VEB WPM Lipsk

  klasy 1, HV30; rok produkcji 1972;
 • Twardościomierz Rockwella HP250 f-my VEB WPM Lipsk

  klasy 1 HRC; rok produkcji 1964;
 • Twardościomierz Brinnela B3Cs f-my Kabid PressVEB WPM Lipsk

  klasy 1, kulka stalowa 10mm, siła obciążająca 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 29420N; rok produkcji 1985;
 • Defektoskop CUD9900 f-my ULTRA

  cyfrowy ultradźwiękowy defektoskop, rok produkcji 2000.
 • Wzbudnik i analizator częstotliwości

  do analizy odpowiedzi dynamicznej oraz badań zmęczeniowych wysokoczęstotliwościowych, rok produkcji 2007,

Współpracujemy z