Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Działalność naukowa

Katedra jest jednym z najsilniejszych ośrodków w kraju, które zajmują się statecznością, stanami zakrytycznymi i nośnością graniczna konstrukcji cienkościennych. Wyrazem uznania osiągnięć pracowników Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ w tematyce stateczności konstrukcji jest wybór na przewodniczącego Zespołu Stateczności Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1981 r. do chwili obecnej) najpierw prof. Jerzego Leyko, a następnie prof. Mariana Królaka.

Pracownicy naszej Katedry zajmują się następującymi zagadnieniami:

 • analiza teoretyczna, numeryczna (w tym MES) i doświadczalna stanu naprężenia i odkształcenia w elementach maszyn i konstrukcji;
 • stateczność, stany zakrytyczne i nośność graniczna konstrukcji cienkościennych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych;
 • wytrzymałość statyczna materiałów i konstrukcji, wytrzymałość zmęczeniowa;
 • mechanika pękania i zniszczenia materiałów kompozytowych.
Monografie
 • Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kowal-Michalskiej, Stateczność dynamiczna kompozytowych konstrukcji płytowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa, 2007
 • Jan Zaraś, Katarzyna Kowal-Michalska, J. Rhodes, Thin-Walled Structures Advances and Developmens, Elsevier, 2001
 • Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Kołakowskiego oraz Katarzyny Kowal-Michalskiej, autorzy: Ryszard Grądzki, Sławomir Kędziora, Zbigniew Kołakowski, Katarzyna Kowal-Michalska, Marian Królak, Tomasz Kubiak, Grzegorz Kudra, Andrzej Teter, "Selected problems of instabilities in composite structures", Wydawnistwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 1999
 • Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Królaka, autorzy:Ryszard Grądzki, Zbigniew Kołakowski, Maria Kotełko, Katarzyna Kowal-Michalska, Marian Królak, Tomasz Kubiak, Arkadij Maniewicz, Andrzej Młotkowski, Andrzej Teter, "Stateczność, stany zakrytyczne i nośność cienkościennych konstrukcji o ortotropowych ścianach płaskich", Wydawnistwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 1995.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Królaka, autorzy: Tadeusz Gałkiewicz, Ryszard Grądzki, Sewer Jakubowski, Zbigniew Kołakowski, Katarzyna Kowal-Michalska, Marian Królak, Arkadij Maniewicz, James Rhodes, Jan Zaraś, "Stany zakrytyczne i nośnbość graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich", PWN Warszawa - Łódź 1990

Rozdziały w monografii:
Analizy Numeryczne Wybranych Zagadnień Mechaniki, Tadeusz Niezgoda, Wojskowa Akademia Techniczna, 2007.

 1. M. Jaroniek, Analiza dynamiki sztywnych i odkształconych układów wieloczłonowych we współrzędnych absolutnych, ,33-57
 2. Tomasz Kubiak, Metoda elementów skończonych jako eksperyment numeryczny stateczności dźwigarów cienkościennych obciążonych statycznie lub dynamicznie, 209-227
 3. R. Mania, K. Kowal-Michalska, Parametryczna analiza stateczności dynamicznej konstrukcji cienkościennych metodą elementów skończonych, 229-245
 4. T. Kubiak, A. Młotkowski, T. Niezgodziński, Zastosowanie metody elementów skończonych do badania procesu nitowania, 445-457

Rozdziały w książkach
Pęknięcia lamelarne, pod redakcją A. Bluma, T. Niezgodzińskiego, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007

 1. A. Blum, T. Kubiak, T. Niezgodziński, Analiza wytrzymałościowa trwaleodkształconego skrzynkowego mostu suwnicy pomostowej, rozdział 3,43-82
 2. K. Haremski, T. Kubiak, T. Niezgodziński, Model propagacji pęknięć lamelarnych w oparciu o kryteria mechaniki pękania wraz z ich wpływem na przyrost trwałych ugięć dźwigarów mostowych, rozdział 8, 165-183
 3. T. Kubiak, T. Niezgodziński, Modele numeryczne określające warunki naprężeniowe i strukturalne rozwoju pęknięć, rozdział 9, 185-199.
Podręczniki i skrypty
 • Zbigniew Kołakowski, "Podstawy Wytrzymałości i Stateczności Płytowych Konstrukcji Kompozytowych ", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2008
 • Maria Kotełko, Tomasz Kubiak, "Advanced Mechanical Engineering", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2006
 • Mieczysław Jaroniek, "Podstawy Mechaniki Technicznej", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2004
 • Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Banasiaka, autorzy: Andrzej Młotkowski, Marian Królak, Mirosław Banasiak, Władysław Walczak, Marek Trombski, Tadeusz Gałkiewicz, Kazimierz Grossman, Mieczysław Jaroniek ,,Ćwiczenia Laboratoryjne z Wytrzymałości Materiałów”,> Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Mirosław Banasiak, Kazimierz Grossman, Marek Trombski, "Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Publikacje pracowników w 2017 roku

Publikacje z listy filadelfijskiej (JCR)

 1. Czechowski Leszek: Analysis of dynamic response of functionally graded plate due to. COMPOSITE STRUCTURES, 2017, vol. 160, p. 625-634
 2. Mania Radosław, York Christopher: Buckling strength improvements for Fibre Metal Laminates using thinply. COMPOSITE STRUCTURES, 2017, vol. 159, p. 424-432
 3. Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej: Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression. COMPOSITE STRUCTURES, 2017, no. 166, p. 68-76
 4. Teter Andrzej, Mania Radosław, Kołakowski Zbigniew: Non-linear multi-mode buckling of non-symmetric FML/FGM thin-walled columns with open cross-sections under compression. COMPOSITE STRUCTURES, 2017, no. 167, p. 38-49
 5. Kubiak Tomasz, Gliszczyński Adrian: Progressive failure analysis of thin-walled composite columns subjected to uniaxial compression. COMPOSITE STRUCTURES, 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.029
 6. Czechowski Leszek, Gliszczyński Adrian, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof: Failure of GFRP channel section beams subjected to bending - Numerical and experimental investigations. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2017, p. 112-123, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.11.057
 7. Mania Radosław, Madeo Antonio, Zucco Giovanni, Kubiak Tomasz: Imperfection sensitivity of post-buckling of FML channel section column. THIN-WALLED STRUCTURES, 2017, no. 114, p. 32-38
Publikacje pracowników w 2016 roku

Rozdziały w monografiach

 1. Mania Radosław ,,Statics, Dynamics and Stability of Structures" Vol. 4, Łódź: Technical University of Lodz Press 2016, 195 p.
 2. Mania Radosław ,,Statics, Dynamics and Stability of Structures" Vol. 6, Łódź: Lodz University of Technology Press 2016, 209 p.
 3. Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław ,,Statics, Dynamics and Stability of Structures, Selected Problems of Solid Mechanics" Vol. 5, Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej 2016, 485 p

Publikacje z listy filadelfijskiej (JCR)

 1. Banat Dominik, Mania Radosław: Comparison of failure criteria application for FML column buckling strength analysis. COMPOSITE STRUCTURES, 2016, vol. 140, p. 806-815, DOI: 10.1016/j.compstruct.2016.01.024
 2. Kubiak Tomasz, Mania Radosław: Hybrid versus FR laminate channel section columns – Buckling and postbuckling behaviour. COMPOSITE STRUCTURES, 2016, vol. 154, p. 142-149, DOI: 10.1016/j.compstruct.2016.07.040
 3. Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz, Samborski Sylwester: Local buckling, post-buckling and collapse of thin-walled channel section composite columns subjected to quasi-static compression. COMPOSITE STRUCTURES, 2016, vol. 136, p. 593-601, DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.11.008
 4. Gliszczyński Adrian, Kubiak Tomasz: Progressive failure analysis of thin-walled composite columns subjected to uniaxial compression. COMPOSITE STRUCTURES, 2016, vol. 154, DOI: 10.1016/j.compstruct.2016.10.029
 5. Kubiak Tomasz, Urbaniak Mariusz, Zucco Giovanni, Madeo Antonio: Imperfection sensitivity analysis of the nonlinear stability of composite beams - Numerical and experimental investigations. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2016, vol. 94, p. 360-369 DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.03.067
 6. Kubiak Tomasz, Kołakowski Zbigniew, Świniarski Jacek, Urbaniak Mariusz, Gliszczyński Adrian: Local buckling and post-buckling of composite channel-section beams - Numerical and experimental investigations. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2016, vol. 91, p. 176-188, DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.01.053
 7. Kamocka Monika, Zglinicki Marcin, Mania Radosław: Multi-method approach for FML mechanical properties prediction. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2016, vol. 91, p. 135-143, DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.01.014
 8. Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej: Some aspects of dynamic coupled response of functionally graded thin-walled columns with square cross-sectons under in-plane pulse comp[ression. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, vol. 54, no. 2, p. 449-462
 9. Urbaniak Mariusz, Świniarski Jacek, Czapski Paweł, Kubiak Tomasz: Experimental investigations of thin-walled GFRP beams subjected to pure bending. THIN-WALLED STRUCTURES, 2016, vol. 107, p. 397-404, DOI: 10.1016/j.tws.2016.06.022
 10. Kołakowski Zbigniew, Urbaniak Mariusz: Influence of the distortional-lateral buckling mode on the interactive buckling of short channels. THIN-WALLED STRUCTURES, 2016, vol. 109, p. 296-303, DOI: 10.1016/j.tws.2016.10.002
 11. Banat Dominik, Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław: Investigations of fml profile buckling and post-buckling behaviour under axial compression. THIN-WALLED STRUCTURES, 2016, vol. 107, p. 335-344, DOI: 10.1016/j.tws.2016.06.018
 12. Kołakowski Zbigniew: Some aspects of interactive dynamics tability of thin-walled trapezoidal FGM beam-columns under axial load. THIN-WALLED STRUCTURES, 2016, vol. 98, p. 431-442, DOI: 10.1016/j.tws.2015.10.020
 13. Kołakowski Zbigniew, Kubiak Tomasz: Some aspects of the longitudinal-transverse mode in the elastic thin-walled girder under bending moment. THIN-WALLED STRUCTURES, 2016, vol. 102, p. 197-204, DOI: 10.1016/j.tws.2016.01.030
Publikacje pracowników w 2015 roku

Publikacje z listy filadelfijskiej (JCR)

 1. Mania Radosław, Kołakowski Zbigniew, Bienias Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof: Comparative study of FML profiles buckling and postbuckling behaviour under axial loading. COMPOSITE STRUCTURES, 2015, vol. 134, p. 216-225
 2. Kubiak Tomasz, Kaczmarek Łukasz: Estimation of load-carrying capacity for thin-walled composite beams. COMPOSITE STRUCTURES, 2015, vol. 119, p. 749-756, DOI: 10.1016/j.compstruct.2014.09.059
 3. Kubiak Tomasz, Samborski Sylwester, Teter Andrzej: Experimental investigation of failure process in compressed channel-section GFRP laminate columns assisted with the acoustic emission method. COMPOSITE STRUCTURES, 2015, vol. 133, p. 921-929
 4. Urbaniak Mariusz, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz: Influence of Boundary Conditions on the Critical and Failure Load in the GFPR Channel Cross-Section Columns Subjected to Compression. COMPOSITE STRUCTURES, 2015, vol. 134, p. 199-208, DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.08.076
 5. Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej: Load carrying capacity of functionally graded columns with open cross-sections under static compression. COMPOSITE STRUCTURES, 2015, vol. 129, p. 1-7, DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.03.072
 6. Czapski Paweł, Kubiak Tomasz: Numerical and experimental investigations of the post-buckling behaviour of square cross-section composite tubes. COMPOSITE STRUCTURES, 2015, vol. 132, p. 1160-1167
 7. Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej: Static interactive buckling of functionally graded columns with closed cross-sections subjected to axial compression.. COMPOSITE STRUCTURES, 2015, vol. 123, p. 257-262, DOI: 10.1016/j.compstruct.2014.12.051
 8. Dejak Beata, Młotkowski Andrzej: A comparison of stresses in molar teeth restored with inlays and direct restorations, including polymerization shrinkage of composite resin and tooth loading during mastication. DENTAL MATERIALS, 2015, vol. 31, no. 3, p. e77-e87, DOI: 10.1016/j.dental.2014.11.016
 9. Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław, Grudziecki Jan: Local nonsymmetrical postbuckling. Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 2015, vol. 17, no. 1, p. 135-142, DOI: 10.17531/ein.2015.1.18
 10. Czapski Paweł, Kubiak Tomasz: Influence of Fibre Arrangement on the Buckling Load of Composite Plates - Analytical Solution. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2015, vol. 23, no. 5, p. 92-98
 11. Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław: Dynamic response of thin FG plates with a static unsymmetrical stable postbuckling path. THIN-WALLED STRUCTURES, 2015, vol. 86, p. 10-17, DOI: 10.1016/j.tws.2014.09.004
 12. Paszkiewicz Maria, Kubiak Tomasz: Selected problems concerning determination of the buckling load of channel section beams and columns. THIN-WALLED STRUCTURES, 2015, vol. 93, p. 112-121, DOI: 10.1016/j.tws.2015.03.009
 13. Szewczyk Włodzimierz, Głowacki Krzysztof, Kołakowski Zbigniew: Calculation of Corrugated Board Flat Crush Resistance. WOOD RESEARCH, 2015, vol. 60, no. 5, p. 747-754
Publikacje pracowników w 2014 roku

Rozdziały w monografiach

 1. Redaktorzy: Grzegorz Jemielita, Monika Wągrowska ,,Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich” SGGW Warszwa, 2014
  • Katarzyna Kowal-Michalska ,,Wyboczenie płyt funkcjonalnie gradientowych przy statycznych i dynamicznych obciążeniach mechanicznych i/lub termicznych”, 163-175
 2. Eds. W. Pietraszkiewicz, J. Górski “Shell Structures: Theory and Applications”, Vol.3, Taylor&Francis Group, London, 2014
  • T. Kubiak, Z. Kołakowski – Thin-walled composite channel-section beams subjected to pure bending, 215-218.
  • J. Jankowski, K. Kowal-Michalska – Dynamic response of FGM thin-walled plate structures subjected to a thermal pulse loading, 297-300.
  • R. Mania – Dynamic response of FGM thin plate subjected to combined loads, 317-320.

Publikacje z listy filadelfijskiej (JCR)

 1. Zbigniew Kołakowski, Marian Królak ,,Modified continuity conditions of plates in beam-column using the Mindlin plate theory” Thin-Walled Structures 2014, 74, 261-268
 2. A. Mróz, R. Mania ,,The complex influence of aluminium aging on the dynamic response of the thin-walled AL-6060 alloy profile” Thin-Walled Structures 2014,79, 147-153
 3. J. Bienias, A. Gliszczyński, P. Jakubczak, T. Kubiak K. Majerski ,, Influence of autoclaving process parameters on the buckling and postbuckling behaviour of thin-walled channel section beams” Thin-Walled Structures 2014, 85, 262-270
 4. M. Kozakiewicz, Jacek Świniarski ,,A shape plate for open rigid internal fixation of mandible condyle neck fracture” Journal of Cranio-Maxill-Facial Surgery , 2014, 42, 730-737
 5. H. Dębski, A. Teter, T. Kubiak ,,Numerical and experimental studies of compressed composite columns with complex open cross-sections” Composite Structures, 2014, 118, 2836
 6. A.I. Manevich, Z. Kolakowski “Revisiting the theory of transverse vibrations of plates with shear deformation” International Applied Mechanics, Vol. 50, No. 2, March, 2014, 196-205. (tłumaczenie z А. И. Маневич, З. Колаковский, К теории поперечных колебаний пластин с учётом сдвиговых деформаций, Prikladnaya Mekhanika, Vol. 50, No. 2, 2014, pp. 196-205).
 7. Witczak Paweł, Świniarski Jacek ,,Vibration analysis of permanent magnet motor with concentrated windings" INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 46, no. 2, p. 419-426, DOI: 10.3233/JAE-141953

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym

 1. Zbigniew Kołakowski, W. Szewczyk, M. Łapczyńska ,,Właściwości mechaniczne tulei papierowych” Przegląd Papierniczy, 2014, 70, 459-462
 2. Zbigniew Kołakowski, W. Szewczyk, K. Głowacki ,,Obliczanie odporności tektury falistej na zgniatanie płaskie” Przegląd Papierniczy, 2014, 70 635638
 3. Tomasz Kubiak, Nina Wiącek ,,Wpływ własności materiałowych na stateczność i nośność ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych” Modelowanie inżynierskie, 2014, 50, 39-46
 4. Gliszczyński A., Kubiak T., Urbaniak M., Wpływ warunków brzegowych i własności materiałowych na stateczność zginanych belek kompozytowych, Modelowanie Inżynierskie, 19 (50), 2014, pp. 25-32

Referaty z konferencji zagranicznych

 1. H. Dębski, A. Teter, Tomasz Kubiak ,,Numerical and experimental investigations of the buckling and post-buckling behaviour of compressed composite columns with complex opened cross-sections” First International Conference on Mechanics of Composites, Stony Brook University, Long Island, New York, 2014
 2. Radosław Mania ,,Comparative static buckling study of FML thin-walled profiles” ECCM16-16, Seville, Hiszpania, 2014, 22-26
 3. M. Jankowski, L. Cczechowski, J. Jankowski, M. Kotełko ,,Experimental and numerical analysis of sandwich beams subjected to three-point bending” 31 Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Niemcy, 2014,17-18
 4. Urbaniak M., Kubiak T., Compressed composite channel section columns, Proceedings of 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Kempten University, Germany, 2014.
 5. Maria Kotełko, R. Mania, A. Mołdawa ,,Axial crushing of thin-walled columns-experimental validation of theoretical models” 31 Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Niemcy, 2014, 178-179
 6. M. Kotełko, P. Lis, Z. Kołakowski, M. Macdonald ,,Load-capacity probabilistic sensitivity analysis of thin-walled” ICTWS 2014 7 International Conference on Thin-Walled Structures, 20104, Korea

Referaty z konferencji krajowych

 1. L. Czechowski ,,Wyboczenie dynamiczne płyty cienkościennej z materiałów gradientowych pod wpływem impulsu strumienia cieplnego” XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2014 Licheń, 41-44
 2. R. Mania ,,Numeryczne przygotowanie badań eksperymentalnych profile z kompozytów typu Fiber Metal Laminate” XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2014 Licheń
 3. Świniarski J., Urbaniak M., Kubiak T., Badania doświadczalne kompozytowych belek poddanych czystemu zginaniu, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, TKI 2014, Licheń 2014.
 4. Urbaniak M., Świniarski J., Kubiak T., Modele numeryczne cienkościennych belek ceowych poddanych zginaniu, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, TKI 2014, Licheń 2014.
 5. Z. Kołakowski, R. Mania ,,Wyboczenie statyczne ściskanych profili wielowarstwowych z materiałów typu FML” 53 Sympozjum ,,Modelowanie w Mechanice”, 2014, Ustroń,
 6. T. Kubiak, N. Wiącek ,,Wpływ własności materiałowych na stateczność i nośność ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych” 53 Sympozjum ,,Modelowanie w Mechanice” 2014, Ustroń.
 7. A. Gliszczyński, T. Kubiak, M. Urbaniak ,,Wpływ warunków brzegowych i własności materiałowych na stateczność zginanych belek kompozytowych” ,,53 Sympozjum ,,Modelowanie w Mechanice” 2014, Ustroń.
 8. K. Kowal-Michalska, Z. Kołakowski ,,Inelastic buckling of thin-walled FML columns by elastic asymptotic solutions” 39-th Solid Mechanics Conference Zakopane, 2014 , 193-280
 9. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,O współczynniku zmęczeniowego przeciążenia mostów suwnic”, Materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, 2014, Bydgoszcz
 10. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Interakcja szczelin w przypadku pęknięć lamelarnych” Materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, 2014, Bydgoszcz
 11. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Study of the formation of lamellar cracks” XXVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej ciała stałego, 2014, Jachranka
 12. M. Kotełko, A. Mołdawa ,,Structural behaviour of twcf open section columns under quasi-static and dynamic load” XXVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, 2014, Jachranka
 13. Z. Kołakowski, R. Mania ,,Local unsymmetrical postbuckling equilibrium path in the thin FGM plate” VII Sympozjum Kompozyty Konstrukcje Warstwowe, 2014, Wrocław, 29-30
 14. T. Kubiak A. Gliszczyński ,,Szacowanie nośności konstrukcji cienkościennych wykonanych z laminatów” Proceedings of the 10TH SSTA Conference, Gdańsk, Polska, 37-38
 15. Czapski P., Kubiak T., Urbaniak M., Buckling and postbuckling behaviour of gfrp laminate thin-walled column subjected to uniform compression, Experimental Mechanics of Solids - 26th Symposium, Jachranka, Poland, October 22÷25, 2014
 16. Urbaniak M., Teter A., Kubiak T., Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFRP channel cross-section columns subjected to compression, Experimental Mechanics of Solids - 26th Symposium, Jachranka, Poland, October 22÷25, 2014
Publikacje pracowników w 2013 roku

Monografie

 1. Katarzyna Kowal-Michalska ,,Stany zakrytyczne w obszarach sprężysto-plastycznych konstrukcji płytowych” Łódź, Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2013 str.116
 2. Tomasz Kubiak ,,Static and Dynamic Buckling of Thin-Walled Plate Structures, Wydaw. Springer Szwajcaria, 2013, str.188

Rozdziały w monografiach

 1. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław Mania ,,review and Current Trends in Stability of Structures” Łódź, Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2013 Vol.3, str.411
 2. Zbigniew Kołakowski, Andrzej Teter, W: Static and dynamic behavior of thin-walled structures with stiffeners under axial compression – a review” Łódź, 2013 str.69-94
 3. Maria Ktełko, J. Rhodes W: Behaviour of eccentrically loaded stainless steel columns with variation in mechanical properties” Łódź, 2013 str.241-266

Publikacje z listy filadelfijskiej (JCR)

 1. L. Cechowski, K. Kowal-Michalska ,,Static and dynamic buckling of rectangular functionally graded plates subjected to thermal loading” Strength of Materials, 2013, Vol.45, No.6 str.666-673
 2. H. Dębski, T. Kubiak, A. Teter ,,Experimental investigation of channel-section composite profiles behaviour with various sequences of plies subjected to static compression” Thin-Walled Structures, 2013, Vol.71 str. 147-154
 3. A.Teter, Z. Kołakowski ,,Coupled dynamic buckling of thin-walled composite columns with open cross-sections” Composite Structures, 2013 Vol. 95, str. 28-14
 4. Z. Kołakowski, R. Mania ,,Semi-analytical method versus the FEM for analysis of the local post-buckling of thin-walled composite structures” Composite Structures, 2013 Vol. 97, str. 99-106
 5. H. Dębski, T. Kubiak, A. Teter ,,Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section column” Composite Structures, 2013 Vol.100, str. 195-204
 6. T. Kubiak, Z.Kołakowski ,,Thin-walled composite channel-section beams subjected to pure bending” Shell Structures: Theory and Applications, Faylor & Francis Group, Londyn 2014, Vol. 3, str. 215-218
 7. J. Jankowski, K. Kowal-Michalska ,, Dynamic response of FGM thin-walled plate structure subjected to a thermal pulse loading” Theory and Applications, Faylor & Francis Group, Londyn 2014, Vol. 3, str.297-320
 8. R. Mania ,,Dynamic response of FGM thin plate subjected to combined loads” Shell Structures: Theory and Applications, Faylor & Francis Group, Londyn 2013, Vol. 3, str. 317-320
 9. M. Kozakiewicz, J. Świniarski ,,A” shape plate for open rigid internal fixation of mandible condyle neck fracture” Jornal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2013 , str. 1-8
 10. S. Lipa, M. Kotełko ,,Lateral impact of tubular structure – theoretical and experimental analysis . Part 1 – Investigation of single tube. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2013,51 str. 873-882

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym

 1. T. Kubiak, Z. Kołakowski ,, Thin-walled epoxy-glass fibre beams subjected to pure bending” Acta Mechanica et Automatica, 2013, Vol. 7, str.83-88
 2. P. Siedlaczek, J. Sawicki, T. Kubiak ,,Numeryczne prognozowanie wpływu naprężeń własnych na wartości granicy zmęczeniowej koła zębatego hartowanego indukcyjnie” Inżynieria Materiałowa, 2013, Nr 6, str.859-863
 3. Z. Kołakowski, A. Teter,, Infuence of Inherent Material Damping on the Dynamic Buckling of Composite Columns with Open Cross-Sections” Mechanics and Mechanical Engineering, 2013, Vol. 17, n.1 str.59-69
 4. K.Kowal-Michalska, R. Mania ,,Static and Dynamic Thermomechanical Buckling Loads of Functionally Graded Plates” Mechanics and Mechanical Engineering, 2013, Vol. 17, n.1 str.99-112
 5. J. Świniarski, K. Kowal-Michalska, T. Niezgodziński ,,Influence of Foam Filling on Dynamic Response of Hemispherical Shell Subjected to Blast Pressure”, Mechanics and Mechanical Engineering, 2013, Vol. 17, n.2, str.177-186
 6. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Application of Photoelasticy for Study of Lamellar Cracks” Mechanics and Mechanical Engineering, 2013, Vol. 17, str. 4-17
 7. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Modeling Lamellar Cracks” Mechanics and Mechanical Engineering, 2013, Vol. 17, str.4-12
 8. J. Sawicki, M. Grecki, Ł. Kaczmarek, J. Świniarski ,,Numerical analysis of stresses in mould in the process of pressure casting” Biuletyn WAT, Vol. LXII nr.2 str.33-41
 9. P. Ślusarski, J. Świniarski. M. Kozakiewicz, M. Elgalal, G. Bogusławski, J. Gralewski, R. Grądzki, A. Ślusarska, B. Dejak ,,Model numeryczny do analizy biomechaniki żuchwy z wykorzystaniem metody elementów skończonych MES” Magazyn Stomatologiczny, 2012, str. 38-41
 10. A. Sokołowska, M. Jaroniek, M. Domarecka, K. Sokołowski, I. Szynkowska, J. Sokołowski ,, Wpływ sposobu wypełnienia ubytku na naprężenia skurczowe indukowane przez materiały kompozytowe typu bulkfill” Inżynieria Materiałowa, 2013, Nr 5, str. 538541

Referaty z konferencji zagranicznych

 1. R. Mania, Static and dynamic buckling of FGM thin-walled plate subjected to combined loading” Conference of the ASCE Engineering Mechanics Institu2-7 sierpień 2013 , USA
 2. T. Kubiak, H. Dębski ,,Postbuckling behaviour of compressed thin-walled composite” Conference of the ASCE Engineering Mechanics Institut, 2-7 sierpień 2013 , USA
 3. T. Kubiak, J. Sawicki, Z. Kołakowski ,,Postbuckling behaviour of thin-walled composite beams subjected to pure bending” ICCS17, czerwiec 2013, Porto - Portugalia
 4. M. Kotełko, R. Mania ,,Impact velocity and initial length influence on the crushing behaviour of TWCF open section members under axial impact” Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, 2013, RPA

Referaty z konferencji krajowych

 1. R. Mania ,,Dynamic buckling of FGM thin-walled plate subjected to inplane nonlinear compression” 52 Symozjum Modelowanie w Mechanice , Ustroń 2013
 2. R. Mania ,,Wyboczenie dynamiczne płyt z materiałów gradientowych poddanych liniowemu ściskaniu” 52 Symozjum Modelowanie w Mechanice , Ustroń 2013
 3. T. Kubiak, Z. Kołakowski ,,Analiza pokrytyczna cienkościennych kompozytowych belek poddanych zginaniu” 52 Symozjum Modelowanie w Mechanice , Ustroń 2013
 4. L. Czechowski, K. Kowal-Michalska ,,Statyczne i dynamiczne wyboczenie prostokątnych płyt funkcjonalnie gradientowych przy obciążeniach cieplnych” X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Jarnołtówek 2013
 5. M. Kotełko, P.Lis ,, Stochastyczna analiza wrażliwości nośności dźwigara skrzynkowego” X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Jarnołtówek 2013
 6. M. Jaroniek, A. Młotkowski, T. Niezgodziński ,,O modelowaniu numerycznym pękania lamelarnego” XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna, 2013, str, 125-136
 7. M. Jaroniek, A. Młotkowski, T. Niezgodziński ,,Deformacje sprężysto-plastyczne wokół pęknięć lamelarnych” XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna, 2013 XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna, 2013, str.117-123
 8. H. Dębski, A. Teter, T. Kubiak ,,An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat section” CMM-2013 Computer methods in Mechanics, 2013, Poznań, str.13-14

Inne – redakcja monografii

 1. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław Mania ,,Review and Current Trends in Stability of Structures” Łódź, Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2013 Vol.3, str.411
Publikacje pracowników w 2012 roku

Monografie

 1. Zbigniew Kołakowski, K. Kowal-Michalska ,,Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems” , Lodz University of Technology, a series of monographs, s. 499, 2012.

Rozdziały w monografiach

 1. Tomasz Kubiak , ,, Nonlinear Plate Theory for Postbuckling Behaviour of Thin-Walled Structures Under Static and Dynamic Load, Nonlinearity, Bifurcation and Chaos - Theory and Applications, Jan Awrejcewicz and Peter Hagedorn (Ed.)”, ISBN: 978-953-51-0816-0, InTech, DOI: 10.5772/48961. Available from, 2012.
 2. Z. Kołakowski ,, Nonliner elastic stability of thin-walled plate structures” ,Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems”, s.3-24, 2012.
 3. M. Kotełko, K. Kowal-Michalska ,,Inelastic stability and failure behavior of thin-walled plate structures”, ,Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems”, s.25-50, 2012.
 4. R. Mania ,,Dynamic response of thin-walled structures „,Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems”, s.51-71.
 5. J. Rhodes, J. Zaraś ,, Determination of critical loads by experimental methods” ,Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems”, s.477-499, 2012.

Publikacje z listy filadelfijskiej

 1. M. Kotełko, R. Mania ,, Quasi-static and dynamic axial crushing of TWCF open-section members” Thin-Walled Structures, Elsevier, V.61, s.115-120, 2012.
 2. Z. Kolakowski, R. Mania ,, Semi-analytical method versus the FEM for analysis of the local post-buckling of thin-walled composite structures” Composite Structures, Elsevier V.97, s.99-106, 2012.
 3. Z. Kołakowski ,, Some aspects of the axial extension mode in an elastic thin-walled beam-column” Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 50, 1, s. 147-168, 2012.
 4. L. Czechowski, J., Jankowski, J., Kubiak, T., Experimental tests of property of composite material assigned for ballistic products, Fibres & Textiles in Eastern Europe Vol. 20 (3), 2012, pp. 61-66.

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Czechowski L., Kubiak T., Analysis of thin-walled girders subjected to a pulse torsional torque, Journal of KONES powertrain and transport, Vol 19 (1), pp. 51- 62, 2012.
 2. Sawicki J., Siedlaczek P., Kubiak T., Prognozowanie trwałości elementów azotowanych za pomocą symulacji numerycznej, Inżynieria Materiałowa 5 (189), 2012, str. 431-435.
 3. L. Czechowski, M. Kotełko ,,Numerical simulation of energy absorption in polyurethane foams under impact” Journal of Kones, Powertrain and atransport, V.19, nr 4, s.245-252, 2012.

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym

 1. Z. Kołakowski, K. Kowal-Michalska, R. Mania ,, Numeryczne aspekty analizy stateczności statycznej i dynamicznej płyt gradientowych” Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, T.13, nr 44, s.139-144, 2012.

Referaty z konferencji zagranicznych

 1. Dębski H., Kubiak T., Buckling and postbuckling numerical analysis of thin-walled composite beam with open cross-section, Proceedings of 15TH European Conference On Composite Materials, Venice, Italy, 24-28 June 2012.
 2. R. Mania ,,Dynamic buckling of fgm thin-walled plate subjected to inplane bending” Mechanics of nano, Micro Composite Structures, Politecnico di Torino, Italy, 18-20 June, 2012.
 3. K. Kowal-Michalska, Z. Kolakowski ,,Postbuckling analysis of fgm rectangular plates subjected to linearly varying edgewise compression” Mechanics of Nano, Micro Composite Structures, Poliecnico di Torino, Italy, 18-20 June, 2012.
 4. Z. Kołakowski, K. Kowal-Michalska ,,Lower bound estimation of post-buckling behaviour of thin-walled functionally graded structures” Mechanics of Nano, Micro Composite Structures, Poliecnico di Torino, Italy, 18-20 June, 2012.
 5. R. Mania ,,Viscoplastic columns subjected to pulse eccentric compression” Coupled Instabilities in metal Struktures, Wielka Brytania, grudzień 2012
 6. M. Kotełko, R. Mania ,,Invention into different collapse modes of twcf open section members under axial impact” Coupled Instabilities in metal Structures, Wielka Brytania, grudzień 2012.
 7. R. Mania, Z. Kołakowski ,,Damping effect in dynamic buckling of thin-walled plate structures” 8 European Sold Mechanics Conference, Graz, Austria, 2012.
 8. M. Kotełko, S. Lipa ,,Lateral impact of tubular structure-theoretical and experimental analysis” 8 European Sold Mechanics Conference, Graz, Austria, 2012.
 9. R. Mania, Z. Kołakowski ,,Damping effect in buckling of thin-walled plate structures” 8 European Sold Mechanics Conference, Graz, Austria, 2012.
 10. T. Kubiak, M. Urbaniak ,,Dynamic buckling of thin-walled beams subjected to bending” 8 European Sold Mechanics Conference, Graz, Austria, 2012.
 11. P. Włuka, T. Kubiak ,,Stability of composite plates with piezoelectric actuators” 8 European Sold Mechanics Conference, Graz, Austria, 2012.
 12. Z. Kołakowski, A. Teter ,,Influence of damping on the dynamic interactive buckling of thin-walled columns of trapezium cross-section subjected to in-plane pulse loading” theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Trasactions, V.20 s. 75-82, 2012.

Referaty z konferencji krajowych

 1. Królak, R. Mania ,, Local buckling and load capacity of thin-walled multicell beams subjcted to bending” Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 17-24.
 2. L. Czechowski ,, Dynamic response of viscoplastic thin-walled girders in torsion” Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str 203-210
 3. Dębski H., Kubiak T., Teter A., Buckling and Postbuckling behaviour of Chanel section composite columns with various sequence of plies, Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 221-230.
 4. J. Jankowski ,,Buckling and vibrations of composite column-beams” Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 289-294.
 5. Z. Kołakowski, A. Teter ,,Damping behaviour of thin-walled composite columns under impact in-plane loading” Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 337-346.
 6. K. Kowal-Michalska, R. Mania ,,Static and dynamic buckling of FG plate subjected to thermomechanical loading” Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 373-382.
 7. Kubiak T., Kowal-Michalska K., A New approach to dynamic buckling load estimation for plate structures, Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 397-406.
 8. Świniarski, K. Kowal-Michalska, T. Niezgodziński ,,Influence of foam filling on dynamic response of hemispherical shell subjected to blast pressure” Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 617-624.
 9. Urbaniak M., Kubiak T., Dynamic buckling of thin-walled beam-columns with channel cross-section subjected to bending, Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 667-676.
 10. Włuka P., Kubiak T., Stability of cross-ply composite plate with piezoelectric actuators, Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 677-686.
 11. Włuka P., Urbaniak M., Kubiak T., Teter A., Dynamic response of thin-walled girders subjected to combined load, Proceedings of Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, str. 687-692.
 12. K. Kowal-Michalska, Z. Kołakowski ,,Wyboczenie dynamiczne kompozytowych konstrukcji płytowych przy różnych typach obciążenia” Mechanika Stosowana, Zbiór streszczeń referatów, Bydgoszcz, 2012 (referat zaproszony).
 13. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Badania modelowe zginanych blach z wtrąceniami” XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, s. 46-47, 2012.
 14. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Badanie symulacji pękania lamernego” XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 2012.
 15. M. Kotełko, S. Lipa ,,Eksperymentalna weryfikacja uściślonego modelu obliczeniowego rury cienkościennej poddanej bocznemu zgniotowi” XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 2012.
 16. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Zastosowanie elastooptyki do badania pęknięć lamelarnych” , Materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz, 2012.
 17. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Modelowanie pęknięć lamelarnych” Materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz, 2012.
 18. M. Urbaniak, P. Włuka, T. Kubiak ,,Odpowiedź dynamiczna cienkościennych dźwigarów zginanych i skręcanych” Streszczenia referatów 51 Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Ustroń 2012.
Publikacje pracowników w 2011 roku

Monografie

 1. Maria Kotełko, ,,Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 2011, s.209.
 2. Marian Królak, Radosław Mania ,,Stability of Thin-Walled Plate Structures" V.1, 2011, s.430.

Rozdziały w monografiach

 1. Zbigniew Kołakowski ,,Introduction into stability problems in the elastic range”, Mathematical Methods in Continuum Mechanics, 2011, s.133-155.
 2. Katarzyna Kowal-Michalska ,,Introdction to stability problems in the elasto-plastic range”, Mathematical Methods in Continuum Mechanics, 2011, s.157-17.
 3. Marian Królak , R. Mania ,,Stability and load carrying capacity of thin-walled multi-cell colus subjected to compression” ,,Stability of Thin-Walled Plate Structures „ V.1, 2011, s.430, roz. 1, s.15-31.
 4. Marian Królak , K. Kowal-Michalska, R. Mania, J. Świniarski ,, Buckling, post-buckling and load carrying capacity of multi-cell girders subjected to edgewise compression or bending “oz. 2, s.33-51.
 5. Maria Kotełko ,,Yield-line analysis - Perspectives and new areas of application” roz. 3.s.53-71.
 6. Marian Królak, Z. Kołakowski ,, Modified continuity conditions at the junction of plates in the Mindlin plate theory”, roz. 4, s.73-97.
 7. M. Jaroniek, T. Niezgodziński ,,Determination of basic parameters of multilayered structures for stability calculations” roz. 5, s.101-129.
 8. K. Kowal-Michalska, R. Mania ,,Static and dynamic buckling of FGM plates”, roz.6, s.131-151.
 9. Z. Kołakowski, Andrzej Teter ,, Some aspects of application of dynamic stability criteria” roz. 7, s.154-171.
 10. R. Mania ,,Dynamic buckling of thin-walled columns made of viscoplastic materials”, roz. 8, s.174-200.
 11. T. Kubiak, S. Trzonkowski ,, Estimation of dynamic buckling for thin-walled girders subjected to torsion”, roz. 9, s.204-225.
 12. L. Czechowski, ,, Dynamic response of girders subjected to pulse loading in torsion”, roz.10, s.228-242.
 13. T. Kubiak,M. Urbaniak ,,Thin-walled C-shape composite girders subjected to pulse loading”roz. 11, s.244-264.
 14. T. Kubiak, P. Włuka ,,Composite plates with piezoelectric actuators subjectedto axial compression”, roz. 12, s.266-280.
 15. J. Jankowski ,,Dynamic stability of piezoelectric column with trapezoidal”, roz.13, s.283-301.

Publikacje z listy filadelfijskiej (JCR)

 1. Zbigniew Kołakowski, Katarzyna Kowal-Michalska ,, Interactive buckling the axial extension mode of a thin-walled channel under uniform compression in the first nonlinear approximation” International Journal of Solids and Structures , V.48, 2011, s. 119-125.
 2. Radosław Mania ,,Dynamic buckling of thin-walled viscoplastic columns”Thin-Walled Structures, V.49, 2011, s. 581-588.
 3. K. Kowal-Michalska, T. Kubiak, J. Świniarski ,,Influnce of blast pressure modeling on the dynamic response of conical and hemispherical shells”, Thin-Walled Structures, V.49, 2011, s. 604-610.
 4. M. Kotełko, V. Ungureanu, D. Dubina, M. Macdonald ,,Plastic strength of thin-walled plated members – Alternative” Thin-Walled Structures,, V.49, 2011, s. 636-644.
 5. Manievicz, Zbigniew Kołakowski ,, Free and forced oscillations of timoshenko beam mode of viscelastic material” Thin-Walled Structures, 49, 2011, s. 3-16.
 6. Tomasz Kubiak ,,Estimation of dynamic buckling for composite columns with open cross-section” Comuters and Structures V.89, 2011, s.2001-2009.

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Józef Kaczmarek, Jacek Świniarski ,,The strength of cut-off wheel model subjected to a single point lateral load assessed by different methods”, Mechanics and Mechanical Engineering, V.15, 2011, s.61-72.
 2. Józef Kaczmarek, Jacek Świniarski ,, The strength of cut-off wheel model subjected to a three point lateral load assessed by different methods” , Mechanics and Mechanical Engineering, V.15, 2011, s.73-79.
 3. Mariusz Urbaniak, Tomasz Kubiak ,,Local dynamic buckling of c-shape profile subjected to bending”, Mechanics and Mechanical Engineering, V.15, 2011, s.129-144.
 4. Radosław J. Mania, Viscoplastic thin-walled column response to pulse load, ICTWS 2011, Proceedings of the 6-th Inter. Conference on TWS, ed. Dubina D, Timisoara, 2011, 423-430.

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym

 1. J. Sawicki, P. Siedlaczek, Tomasz Kubiak ,,Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów po obróbce cieplno-chemicznej za pomocą symulacji numerycznej”, Inżynieria Materiałowa, Nr 4, 2011, s. 711-714.

Referaty z konferencji zagranicznych

 1. Jacek Jankowski ,,Dynamic buckling of composite column-beams with piezoelectric actuators subjected to axial compression” ICTWS 2011 Thin-Walled Structures, Dubina Rumunia, s.381-388.
 2. Maria Kotełko, Radosław Mania ,,Quasi-static and dynamicaxial crushing of twcf open-section members” ICTWS 2011 Thin-Walled Structures, Dubina Rumunia, s. 407-414.
 3. Tomasz Kubiak, Mariusz Urbaniak ,,Dynamic buckling of c-shape beam-columns subjected to bending” ICTWS 2011 Thin-Walled Structures, Dubina Rumunia, s. 415-430.

Referaty z konferencji krajowych

 1. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław Mania ,,Influence of force control and displacement control loading on stability of fgm plates” Modelling of microstructured media III, Łódź 2011, s.75-76.
 2. Manievicz, Zbigniew Kołakowski ,,To the theory of shear deformable plates” Modelling of microstructured media III, Łódź 2011, s. 81-82.
 3. Radosław Mania, Katarzyna Kowal-Michalska ,,Odpowiedź dynamiczna płytowych konstrukcji z materiałów gradientowych” II Kongres Mechaniki Polskiej Poznań 2011, streszczenie referatów.
 4. Andrzej Teter, Zbigniew Kołakowski ,,Wpływ tłumienia na odpowiedź dynamiczną cienkościennych słupów poddanych impulsowemu ściskaniu” II Kongres Mechaniki Polskiej Poznań 2011, streszczenie referatów.
 5. Jacek Świniarski, Tadeusz Niezgodziński ,,Obliczenia numeryczne rurociągu”, II Kongres Mechaniki Polskiej Poznań 2011, streszczenie referatów.
 6. Leszek Czechowski, Jacek Jankowski ,,Analiza stateczności dynamicznej słupów ortotropowych metodą elementów skończonych poddanych mimośrodowemu ściskaniu lub skręcaniu”, II Kongres Mechaniki Polskiej Poznań 2011, streszczenie referatów.
 7. Leszek Czechowski, Tomasz Kubiak ,,Analiza słupów cienkościennych poddanych impulsowemu momentowi skręcającemu” XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii Słokk/Bełchatowa, 2011, streczczenia referatów.
 8. Marcin Jankowski, Maria Kotełko ,,Symulacja numeryczna absorbcji energii w piankach poliuretanowych poddanych obciążeniom udarowym” XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii Słokk/Bełchatowa, 2011, streczczenia referatów.
 9. Zbigniew Kołakowski, Katarzyna kowal-Michalska, Radosław Mania ,,Numeryczne aspekty obliczeń statecznej i dynamicznej płyt gradientowych” XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii Słokk/Bełchatowa, 2011,streczczenia referatów.
 10. Jacek Świniarski, Tadeusz Niezgodziński ,,Obliczenia numeryczne korpusu pompy” XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii Słokk/Bełchatowa, 2011, streczczenia referatów.
 11. P. Lis, M. Kotełko, Z. Kołakowski ,,Load-capacity stochastic sensitivity analysis of thin-walled box-section beam” Intrnational Seminar of Iass Polish Chapters, Lightweight Structures in Civil Engineering, Łódź, 2011, s. 120-125.

Współpracujemy z