WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Historia Katedry

1945

Powołanie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej Katedry Mechaniki I z Zakładem Wytrzymałości Materiałów. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem był prof. zw. Rajnold Kurowski.

1952

Katedra Mechaniki I została przemianowana na Katedrę Wytrzymałości Materiałów. Kierownikiem Katedry pozostał prof. Rajnold Kurowski

1953

Śmierć prof. R.Kurowskiego i powołanie na kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów prof. Jerzego Leyko

1970

Utworzenie Instytutu Mechaniki Stosowanej w skład którego weszła jako Zespół Katedra Wytrzymałości Materiałów. Dyrektorem Instytutu oraz kierownikiem Zespołu Wytrzymałości Materiałów w latach 1970 -1981 był prof. Jerzy Leyko

1981

Odejście prof. Jerzego Leyko na emeryturę. Dyrektorem Instytutu Mechaniki Stosowanej zastał doc dr. Mirosław Banasiak, a kierownikiem Zespołu Wytrzymałości Materiałów doc. dr hab. Marian Królak. Doc. dr M. Banasiak kierował Instytutem Mechaniki Stosowanej w latach 1981-86 oraz 1989 -91.

1986

Powołanie na dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej doc. dr Kazimierza Grossmana (kadencja 1986-89).

1991

Odejście na emeryturę doc. dr Mirosława Banasiaka. Rozpad Instytutu Mechaniki Stosowanej na trzy Katedry: Mechaniki Ogólnej, Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji oraz Dynamiki Maszyn i Automatyki. Na kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji został powołany prof. Marian Królak.

2001

W roku 2001 powierzono naszej Katedrze zorganizowanie III Międzynarodowej Konferencji Thin-Walled Structures, na której 80% uczestników stanowili goście zagraniczni z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Australii.

2004

Od 1 października 2004 roku na Kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji zostaje mianowany prof. Zbigniew Kołakowski.

2005

Z dniem 1 grudnia powołano Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, którego kierownikiem został mgr inż. Wiesław Błażejewski

2006

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów działające w naszej Katedrze zostało z dniem 1 stycznia 2006 roku rzeczywistym członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

2015

Od 1 października 2015 roku na Kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji zostaje mianowany prof. Tomasz Kubiak.

Współpracujemy z